První dny v Mateřské škole
ALCSIIF5�?@����??�iF�????��R????��&��????G??? �����!a��Sd��a��fd��A���??b:eU?��?kdazd:a����?�����������������������������������?�G?��?��?��?��??��??����������������������������������������������������������������������������������ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?�?����FAFA'�������������?�??�??�\?�??�a�??�<?�??�??�??�??�??�??�?������������?�??�??�??�??�??�?������?�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�??�?�����������������������������?����-��FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????A��?��????0��????C��?????��????22????����????(�)�????�������?���????�)�)�����������????��
����?????���A?
�?�????������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5??�iG����??�?C�_????%��???? �\#��???g????%�����=_��
c��@_���c��?���??aed??��?cK_?bC_?����e�����������������������������������?�G?��?��?��?��??��??����������������������������������������������������������������������������������ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?�?����FAFA�������������?�??�??�v?�??�?4�??�?�{������?�?�j?�I�g?�
?�o?�??�~?�?6�c������?�?�h?�?�h?�?�h�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?����?����N��FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????G��??��????1��????y��?????��????55????����????(�'�????�������?���????�'�'�����������????��
���??????���?�t�?�????������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5?S�?C����?�?E�????R��t????�?%��i????????�����$a��?d��?`��?d��5n���?md?e�?��??d?`?d?`����?�����������������������������������?�G?��?��?��?��??��??����������������������������������������������������������������������������������ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?�?����FAFA'�������������?�??�3?�X�6?�??�=?�?o�E?�?i�I?�ba�N?�H?�]?�?�a?�?n�o?�b?�??�?�??�?�??�.�??�?s�?������?�&7�r?�&7�r?�&7�r������?�&7�r?�&7�r?�&7�r?�&7�r?�&7�r?�&7�r?�&7�r?�&7�r?�&7�r?�&7�r?�&7�r?�&7�r�������������������������S����?����"��FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????D��?��????*��????2��?????��????11????����????(�*�????�������?���????�*�*�����������????��
���??????���?�e�?�????������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF50v�?F����??�AE�????��?????�?%��?????????�����a��6e��?`��e��:u���??c?f??��?e?`e?`���������������������������������������?�G?��?��?��?��??��??����������������������������������������������������������������������������������ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?�?����FAFA'�������������?�??�??�4?�??�c�q?�@i�v?�??�??�??�??�?�?�??�u������?�?1�??�?1�??�?1�?������?�?1�??�?1�??�?1�??�?1�??�?1�??�?1�??�?1�??�?1�??�?1�??�?1�??�?1�??�?1�??�?1�??�?1�??�?1�??�?1�??�?1�??�?1�?�������������������������v����������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????G��?v��????%��????.��?????
��????''????����????(�(�????�������?���????�(�(�����������????��
����*?????���?��?�????������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5?�[>����??�X-�???????????0?�0????????S????����?_��?a��?_��?a��x?���??m?h@9��?�b?_?a?_I����??������������������������������������?�G?��?��?��?��??��??����������������������������������������������������������������������������������ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?�?����FAFA'�������������?�??�??�??�??�??�v?�?|�j������?�+?�]?�FO�`?�??�g?�L?�l?�??�s?�{?�v?�b?�t������?�0?�k?�0?�k?�0?�k������?�0?�k?�0?�k?�0?�k?�0?�k?�0?�k?�0?�k?�0?�k?�0?�k?�0?�k?�0?�k?�0?�k?�0?�k?�0?�k?�0?�k�������������������������?����j������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????>��??��?????���????��????��?????�?�????����????(�(�????�������?���????�(�(�����������????��4�D�%r>??????���*�?�?�????������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5?�6>����??�X-�???????????0?�0????????S????����_��ea��=_��?a��?���?nn:i?2��??a)_T`?];����v?������������������������������������?�G?��?��?��?��??��??����������������������������������������������������������������������������������ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?�?����FAFA�������������?�	?�,?�??�2?�dG�<?�??�C?�?�Q?�|?�`������?�?p�i?�??�d?�R?�Y?�?�M?�?o�D?�:?�>������?�?t�=?�?�@?�??�F?�?�K?�??�M?�8z�N?�?C�E������?�E?�2?�E?�2?�E?�2�����������������������������������������������������������������d�������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?????��?���?????���????���????��?????�?�????����????(�+�????�������?���????�+�+�����������????��4�E�?K???????����?�?�????������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5??�G����?`�Y-�???????????0?�0????????S????����?Y��?\��?Y��X]��??���??l1h0��?]?Y?\?Y}�����e?������������������������������������?G?��?��?��?��??��??����������������������������������������������������������������������������������ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?�?����FAFA�������������?�?z�?�%3�?�L?�?�)?�������?�??�
?�T�
?�??�?�??�?�W?�?�1:�?� a�?�??�?�(-�?�??�
?�e?�
������������?�e?�
?�e?�
������?�e?�
?�e?�
?�e?�
?�e?�
?�e?�
�������������������������������������������������������*����C�������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????G��a?��?????���????���????b��?????�?�????����????(�*�????�������?���????�5�*�����������????��4�G�????????����?�?�????������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5?Y�?s����M�X-�???????????0?�0????????S????����xR��?Y��?R��3Z��?��??P~`U;��?�	Z_RZ?R?����G����������������������������������?G?��?��?��?��??��??����������������������������������������������������������������������������������ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?�?����FAFA�������������?�?�(?�??%?�;??�??�?������?�wJ�??�???�???�\??�??������?�|&�??�|&�??�|&�?������?�|&�??�|&�??�|&�??�|&�??�|&�??�|&�??�|&�??�|&�??�|&�??�|&�??�|&�??�|&�??�|&�?�������������������������������������������?����?�������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????t��MZ��?????���????���?????��?????�?�????����????(�'�????�������?���????�'�'�����������????��4�H�dU??????���-�?�?�????������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5`�?x����9G�X-�???????????/?�0????????S????����QQ��Y��>Q��?X��!?��?bP�`?@��?�?X5Q(Y'Q?����G����������������������������������YG?��?��?��?��??��??����������������������������������������������������������������������������������ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?�?����FAFA�������������?�??�??�??�??�?�??�Z2�??�?5?�???�??D?�PU?�??8������?�o?�o?�o������?�o?�o?�o?�o?�o?�o?�o?�o?�o�������������������������������������������������������������������������a����?�������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????y��Ga��?????���????���?????��?????�?�????����????(�&�????�������?���????�&�1�����������????��4�L�?????????���=�?�?�????������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5?}�?~����,F�W-�???????????0?�0????????S????����?P��?X��?P��Y��?��??Q;`?q��?�
Y?P
Y?P?����G�����������������������������������?�G?��?��?��?��??��??����������������������������������������������������������������������������������ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?�?����FAFA'�������������?�?x�W?�?#�^?�|2�`?�(<�]?�F?�X?�??�L?�v@�??�~?�9?�*?�3?�??�.������������?�?�W?�?�W?�?�W������?�?�W?�?�W?�?�W?�?�W?�?�W?�?�W?�?�W?�?�W?�?�W?�?�W?�?�W?�?�W?�?�W?�?�W?�?�W�������������������������}����?�������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????��F~��?????���????���?????��?????�?�????����????(�+�????�������?���????�+�+�����������????��
����>?????���?�B�?�????������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5?L�?����tF�X-�???????????/?�0????????S????����[P��?X��pP��?X��?��??Q?`?i��?�?XvPX?O?����?����������������������������������?G?��?��?��?��??��??����������������������������������������������������������������������������������ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?�?����FAFA�������������?�!?�q?� {�u?�??�r?�W5�t?�0?�o?�?�_?�?�L?�>?�A?�?R�6������?�??�5?�?�:?�??�C?�8�O?�&?�_?�?,�m?�{�r?�?g�n������?�?�h?�?�h?�?�h�������������������������������������������������������������������������������L����?�������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?????��F_��?????���????���?????��?????�?�????����????(�(�????�������?���????�(�*�����������????��
����??????���?�E�?�????������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5?�R~����?E�W-�???????????0?�/????????S????����xP��?X��+P��pX��?g���?,P?\??��?^XP?X6P?���� �����������������������������������?�G?��?��?��?��??��??����������������������������������������������������������������������������������ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?�?����FAFA�������������?�?�G?�??�M?�?;�O?�?3�O?�??�M?�	6�C������?�?d�G?�?d�G?�?d�G�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?����j������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????��E?��?????���????��????��?????�?�????����????(�(�????�������?���????�(�(�����������????��4�C�z?I??????���B?
�?�????������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5??�
K����?]�Y-�???????????0?�0????????S????����TX��A\��pX��V\��??���??ch?2��?:\fXJ\gXN?�����??������������������������������������?�G?��?��?��?��??��??����������������������������������������������������������������������������������ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?�?����FAFA'�������������?�????��??�???�?u??�P???�??~?�???�?�??�-�?������?�??�??�?�??�<�??�??�?p/?�??B?�K?J?�??9������?�z?�??�z?�??�z?�?������?�z?�??�z?�??�z?�??�z?�??�z?�??�z?�??�z?�??�z?�?�������������������������?����������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????K��^?��?????���????��????*���????��????����????(��????�������?���????�������������????��4�@�?????????���k�?�?�????������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5!l�]����RV�W-�???????????0?�/????????S????����BU��o[��xU��?[��S?���??[Ib@W��??[?U?[WUp?������������������������������������������?�G?��?��?��?��??��??����������������������������������������������������������������������������������ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?�?����FAFA�������������?�?�\?�??�^?�??�^?�??�]?��[������?�??�Y?�??�Y?�??�Y������?�??�Y?�??�Y?�??�Y?�??�Y?�??�Y?�??�Y?�??�Y?�??�Y?�??�Y?�??�Y?�??�Y?�??�Y?�??�Y�������������������������������������������������������������������������l����?�������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????]��Vl��?????���????���?????��?????�?�????����????(�)�????�������?���????�)�)�����������????��
����e?????���7�?�?�????������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5>c�?����_?�?E�????????D????�?/��l��z???�����$k��j��Mi��4i��T
?��??k?i@?��?(j k(j k[����<?��?�x????���?????��n���????%��F?���?�G?��?��?��?��??��??��*����??�����4iMi4iMi?L�??��D?�HP�H???p???;???)�?0����?????�>c����ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?��?��?�FA??O�������������?�??�R?�C?�U?�?Z�U?�?Y�R?�Eg�R?�??�O?�??�O?�??�O�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e����?����?��FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????��??��???? ��?????��?????
��????''????����????(�&�????�������?���????�&�&�����������????�����������?????���?F	���?????�?$�K?�?%��C'��'��'��$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5??�v"����??�?@�P???,????????�[/��{ ��|???	�����?j��?j��?j��?j��

���??k%k@?��??j?j?j?js����k?������������������������������������?�G?��?��?��?��??��??��?(����s?�����jmijmiqN�??��?�?X�????????g???l�+3��?(��???*?�??����ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?��?��?�FAQ';�������������?�??�=?�e?�??�??�A?�?%�=?�?}�=?�'Q�;?�'Q�;?�'Q�;�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?����?����?��FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????"��??��????*��?????��?????
��????##????����????(�*�????�������?���????�*�*�����������????���*�8�???????���:?
��?�?????�??�9?�j)��?*��#��#��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5??�??��I�??�??�5??'��????%�["��????m????j�����^q��j��iq��%j��??
���??s?j�?��?$jcqjPq����m?������������������������������������?�G?��?��?��?��??��??����������������������������������������������������������������������������������ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?�?����FAFA'�������������?�>?�z?�??�v?�??�q?�?!�h������?�?!�\?�?�Y?�?Y�T?�Q3�R?�6?�S?�j]�T?�?�\?�??�\?�??�_?�??�b?�?.�]������?�3s�t?�3s�t?�3s�t������?�3s�t?�3s�t?�3s�t?�3s�t?�3s�t?�3s�t?�3s�t?�3s�t?�3s�t?�3s�t�������������������������?����?����?��FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????��??��?????���????s��?????��?????�?�????����????(�(�????�������?���????�(�(�����������????��
����q?????���y�?�?�????������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5?�?	����??�T3�????????;???�?,����????[.�����^l��%g��*l��g��??���??mg�?��?g&lPg?l?����??������������������������������������?�G?��?��?��?��??��??����������������������������������������������������������������������������������ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?�?����FAFA�������������?�??�C?�??�D?�@F�D?�?%�C������?�v�C?�?�B?�\7�@?�t?�??�??�>?�?�=?�K?�<?�p?�:?�1]�9?�g_�9?�?%�8������������?�?%�8?�?%�8������������������������������������������������������������������??��??���������������?����?����?��FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????
��??��?????���????~��?????��?????�?�????����????(�&�????�������?���????�1�&�����������????��J�Y�?L??????���?��?�????������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5z?�?����??�?.�????????3????�?+����P????3�����?l��Xg��?l��yg��??���??n?g??��?xg?ltg?l}����??������������������������������������?�G?��?��?��?��??��??����������������������������������������������������������������������������������ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?�?����FAFA'�������������?�@^�@?�??�@?�,P�B?�??�C?�??�C?�g?�E?�?�B?�H?�;������?�?�A?�?�A?�?�A������?�?�A?�?�A?�?�A?�?�A?�?�A?�?�A?�?�A?�?�A?�?�A?�?�A?�?�A?�?�A?�?�A?�?�A?�?�A?�?�A?�?�A?�?�A�������������������������?����?����}��FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????	��??��?????���????h��?????��?????�?�????����????(�'�????�������?���????�'�'���??1?????��?�Z�?%??????���?�N�?�????������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
Album zobrazuje pouze fotky a videa ( z ). - zrušit filtraci.

Odstranění fotek a videí z alba

Vyberte všechny fotky či videa, které chcete smazat a potvrďte akci.

Název

První dny v Mateřské škole

Popis

Období

září 2020

Statistiky

  • 27 fotek
  • - zobrazení
  • 0 se líbí

Kategorie a štítky

Nastavení

Veřejné album

Vidí všichni lidé.

Přístupné pouze pro 18+

Vidí pouze lidé, kteří potvrdí svou plnoletost pro zobrazení obsahu 18+.

Skryté album

Vidí pouze lidé, kteří znají přesnou adresu alba.

Zakódované album

Vidí pouze lidé, kteří zadají kód, který nastavíte.

Nahlásit album
Reklama

Další alba autora

Podobná alba

Pokračujte v prohlížení

Jestli se vám album líbí...

Přihlásit se na Rajče Prohlédnout
znovu

Také album můžete sdílet

Spustit prezentaci Zastavit
TIP Změny uložíte také pokračováním na další fotku či video a zrušíte je klávesou ESC.
Přidejte do popisu štítky (např. #svatba #cestování) a fotkuvideo tak objeví více lidí.
První dny v Mateřské škole
Komentáře Přidat