Návrat do MŠ po karanténě
ALCSIIF5C?�?����?�_-�j???7???????�?+��?��????R'�����?l��vi��?l��?i��?4���??p?jj?��??i?l?i?l?����??������������������������������������?�G?��?��?��?��??��??����������������������������������������������������������������������������������ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?�?����FAFA�������������?�o�?�?O�
?�?1�
?�??�?�9=�?�?M�
?�~
�
?�d6�?�?��
������������?�??�?�??�?�??��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?��������?��FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????��??��????��?????��?????
��????$$????����????(�(�????�������?���????�<�(�����������????��
����??????���B?
�?�????������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5i?�?
����??�?�????;????????�,(����????7?�����?n��?j��?n��?j��n?���??s?l??��??j?n?j?ng����??������������������������������������?�G?��?��?��?��??��??����������������������������������������������������������������������������������ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?�?����FAFA'�������������?�Q�?���?�?�?�?J�
?�??�?�>?�?�??�?�?<�?�)?�?�)�?�3?�������������?�?�?�?�?�?�������?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?��������������������������?��������?��FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????��?��????��?????��?????
��????????����????(�-�????�������?���????�-�-�����������????��
����5?????���o�?�?�????������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5??�l����??�?:�???????????4�G.��?��????�����zk��bi��;k��Li��
?��?&k?h@?��?Li;kti?k#����??������������������������������������?�G?��?��?��?��??��??����������������������������������������������������������������������������������ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?0�?����FAFA
�������������?�??�8?��^�>?�$�??�i6�>?�?�=?�/�<?�$W�<?�$W�<?�$W�<�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?����������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????��??��????$��????��?????
��????&&????����????(�+�????�������?���????��+�����������????��
����#?????�����	�?�????������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF51?�r����??�?<�L???0????????�?.��
��,????�����Wk��bi��Qk��Di��6o���??k?i??��?CiSkSfHa?����?�����������������������������������?�G?��?��?��?��??��??��?����??�����Wf?`Wf?`}]�??��??�?t�Nf???$��????-�+��{????'????�lh����ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?0�?����FAFA
�������������?�%?�?�?[�?�??�?�??�?�?,�?�??�?�68�?�.?�?�?c�?�??�?�??�?�??��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?����8�������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????Q��??��????��????���????L��????>????����????(�'�????�������?���????�0�'�����������????����������Q?????���&?�?�????S7/�B?�?Y�-W��?2��>����?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5*?�/����?�O
�????"��????=!�?%��???????M�����?o��l��?o��l��0?���??u?n?��?l?oNlBp ����??������������������������������������?�G?��?��?��?��??��??��K5����??�����"k?m"k?m?H�??��b?�}$�}???	???K???=�v*��
��????*�H?����ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?��?��?�FA??�������������?�y�??�<[�??�?v�??�?0�??�8%�??�??�??�?�??�?�??�?�?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?����?����?��FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????��?��????&��?????��?????
��????%%????����????(�)�????�������?���????�)�)�����������????���:�A�3+??????���?�X�?�????b?�^'�??�?+��?,��%��%�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5?�C&�??��"?�?j�????`��|????$�?-��#???????�����?c��?c��?e��?e��??��??hQg??��?5dZd5dZd����A�?�???A��???N�?��\???L��Y?���?�G?��?��?��?��??��??��?����?�����?e?e?e?ez;�??��K?�?n�'???J��????["�1��?��w?????�?����ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?��?��?�FA??P�������������?�z�K?�??�P?�?�P?�Z\�\?�??�[?�??�V?�??�P?�??�P?�??�P�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8����?����?��FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????&��?	��????&��????0��?????
��????,,????����????(�$�????�������?���????�$�$�����������????����������?????���5�?��t�??????�?=�B?�?#��?,��,��,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5c�?����?�?�?????��@???)�?(��???????,;�����Lp��mk��?l��?j��i��?�r?n??��??kSp?kSp?����??��?
�+???��c???
�?��|???��v?���?�G?��?��?��?��??��??��	5����H?�����?j?l?j?loK����	?�?E�????b???>???)!�?/��}	��\???(�c����ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?��?��?�FA0??�������������?�?_�??�?!�??�(?�??�??�??�?J�??�??�??�?0�??�?0�??�?0�?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?����?������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????��r��????7��????��?????��????AA????����????)�+�????�������?���????�+�+�����������????����������2?????���r�?��k�?????3�?*�??�D*��3��A��A��)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5??�N�����?�???$��?????�a&��O???????E�����Uo��?k��?n��?j��<?���??t?oj?��?k?n?lRp?����?������������������������������������?�G?��?��?��?��??��??��?7����.?�����?k*n?k*n?L�??��;?�6:�????��????C%�?-��????d????�:%����ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?��?��?�FAV6?�������������?�??�??�??�??�?T�??��?������?�?~�??�??�??�?W�??�??�??�??�??�??�??�6V�??�6V�??�6V�?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������f����?����?��FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????��?��????+��?????��????X��????II????����????)�H�????�������?���????�H�H�����������????�����������?????���?�o��M�?????[A�G?,�?L�S-��HB��I��I��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5?�??��?�?0�?�?????��?????.�?$��'???????0j�����hr��?k��?o��?j��??
��??t?m@?��??k?r?k?r?����??��?�V????��*????�M��?????��??���?�G?��?��?��?��??��??��g7����*?�����?j?o?j?o?=�??��??�$�?????��7???%&�?(��?????????4�?����ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?��?��?�FA:�������������?�??�?�?�?�k?�?�;2�?�]%�?�{?�?�hi�?�?
�?�O?�?�:�?�:�?�:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?f��ii���������������4����?����u��FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????��1��????.��????`��?????
��????00????����????(�)�????�������?���????�)�)�����������????�����������?????���?���?�????8�?.�?9�E,��?2��0��0��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5S�,6����?�?I� ???��g????�)��?��????X�����8c��!e��c��e��lm���?n?j?��?ec,ec���������������������������������������?�G?��?��?��?��??��??��?����??�����?gZg?gZg??�??��??�T�x???????;????�/��?��K???/�?����ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?��?��?�FA?*�������������?�T{�8?�)�7?�q?�O?�E;�P?�J�M?�S�S?�?�A?�p?�6?�?�*?�?�*?�?�*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������H����?����/��FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????*��?I��????&��????F��?????��????44????����????(�)�????�������?���????�)�)�����������????�����������?????���?�O��y�????."#�??!�Fa�?*��?,��4��4��,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5h?�?����??�?%�????????-???�?*��?��?????&�����,m��3k��Um��Ek��?+���?xrmU?��?DkJmzk?m?����??������������������������������������?�G?��?��?��?��??��??��`1����??�����vj?kvj?k?K�??��??�??�|???????6????�?.��x��?????�??����ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?��?��?�FAx??�������������?�!?�U?�N�O?�r�U?�??�I?�bG�W?�h?�Y?�Ap�L?�C�C?�?x�??�?x�??�?x�?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?����?����O��FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????��??��????-��????{��????L��????::????����????)�)�????�������?���????�)�)�����������????�����������?????���R?
��e�????n?)�a(�61"�?)��?+��:��:��3������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5Z?�?,����??�QL�?????��????l�?,��?��/????�����9f��g��?e��?f��?
J
���?o?k??��?wfYeTi?i?����??������������������������������������?�G?��?��?��?��??��??��)����[?�����^h?g^h?gDP�??��?�)X�%???????h???P�H0��g��U???A?�?k����ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?0�?����FAFA�������������?�5�X?��d?�8?�m?�?$�i?�WR�n?�??�a?�~?�V?�?y�S?�?y�S?�?y�S�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????��?��????%��????��?????��????77????����????)�C�????�������?���????�.�@�����������????�����������?????���V?
��h�?????c&�??#�?�?.��?1��7��7��)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5x?�?b�??��GH�X-�???????????0?�0????????S????����?S��tY��?V��?[��?0��?.V&^??��?pYtSpYtSA�����G�����������������������������������?G?��?��?��?��??��??��?�����	����?[?V?[?VU�??��?e�X-�???????????0?�0????????S????�x?����ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?��?��?�FA???�������������?�V?�??�c?�??�g<�??�?K�??�#M�??�??�??�??�??�??�?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������j����?�������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????U��f��?????���????���????��?????�?�????����????(��????�������?���????�������������????�����������?????���?�p��?�????��		���T*��*��?���?���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5?.�?g�??��{G�?/�??????????????�f????????V??d?����?R��ZY��-T��?Y��?��??U?b�?��?4Y?R4Y?R?����G�?��????-���????B��"���????H��??��?EG?��?��?��?��??��??��v����?�?
��?Y-T?Y-T	b�??��xM�?/�??????????????�e????????V??e?�?.����ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?��?��?�FA?`�������������?�0�[?�?�f?�?|�o?�.�o?�?�c?�?�`?�?�`?�?�`�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������S����?�������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????h��Ge��?????���????���?????��?????�?�????����????(�-�????�������?���????�-�-�����������????���*�;�6?????���?�h��?�????�?�O?�>?�,��?,��?���?���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5j;�?_�??��O�X-�???????????0?�/????????S????����?T��pZ��BU��?Z��?C��??R?^��??Z?T?Z?Tp?�����?�����������������������������������?5G?��?��?��?��??��??��p?�����?������?ZBU?ZBUrZ�??��R�X-�???????????0?�0????????S????�j;����ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?��?��?�FA?r�������������?�??�?�J�?�??�?�f?�?�?'�?�u�?�'?�������?�?F�?�??�?�1?�?�'?�?�NO�?�?�?��?�?�r?�?�r?�?�r?�������������������������������������������������������������������������������?6��{{���������������?����?�������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????`��O��?????���????���?????��?????�?�????����????(�$�????�������?���????�$�$�����������????���*�4�???????���\�?��?�??????�??�??�!#��?"��?���?���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5?g�?X�??��#I�=�????f)��?????A�???????????|?�����?T��?Y��yV��[��?\��?4T]*v��??Y?T?Y?T����??������������������������������������?�G?��?��?��?��??��??��?����
����[yV[yV?T�??��?`�??�????(��+???:�??????????3?�?g����ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?��?��?�FA??�������������?�0/�??�.6�??�j�??�)?�?������?�?*�|?�?#�??�?�??�?b�??�n)�??�?�??�?�??�?�?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@����?�������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????Y��I^��?????���????���????��?????�?�????����????(�'�????�������?���????�'�'�����������????�����������?????���?�t��?�????��?���?'��?'��?���?���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5F�yM�??��MX�?D�X????(��?????7�+???j???.??j������?W��?[��}X��z\��\��??T"[�?��??[uW?[uW���������p�I???G���b???h��5���????��1?���?G?��?��?��?��??��??������=
����z\}Xz\}X?Q�??��lm�?E�????~(��????4�4��???????A�F����ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?��?��?�FAK?p�������������?�JW�l?�<?�m?�?C�l?�?h�^������?�??�K?�/?�\?�??�o?�g?�x?�DP�l?�?K�p?�?K�p?�?K�p�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????M��X8��?????���????���?????��?????�?�????����????(�*�????�������?���????�*�*�����������????�����������?????���?�$��i�????�.�>�_?�w*��+��?���?���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5?k�I]�??��XI�o@�????????????=?�????q???@k??P?����>T��?Y��?U��?Z��?��?7W1_j?��??Y(T?Y(TK?�����?��Z�:???l��????���????K
��??���?G?��?��?��?��??��??��7�����u	����?Z?U?Z?U?V�??��?\�o@�????????????<?�????q???@k??P?�?k����ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?��?��?�FA8@R�������������?�?'�T?�0?�Z?�0?�V?�<�M������?�??�A?�yy�K?�?H�R?�?L�V?�??�Q?�@8�R?�@8�R?�@8�R�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?����y�������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????]��I
��?????���????���?????��?????�?�????����????(�)�????�������?���????�)�)�����������????�����������?????���?�O��?�????�?�??�??�'%��/)��?���?���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5??�?]�??��NG�O8�x???7???.?????�*???????Ea??!?����?S��IY��V��?Z��/?��?8V6^??��?aY?SaY?S	�����G�9�?????���0???3�?���h????��??���?G?��?��?��?��??��??��??�����?�]2��?ZV?ZVvT�??��?U�O8�y???7???.?????�*???????Ea??!?�??����ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?��?��?�FAm?z�������������?�`<�??��??�?�??�V�??�9?�{?�?m�z?�?m�z?�?m�z�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?����y�������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????^��I��?????���????���?????��?????�?�????����????(�+�????�������?���????�+�+�����������????�����������?????���?�g��?�????�?�?g�?�?'��?)��?���?���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
Album zobrazuje pouze fotky a videa ( z ). - zrušit filtraci.

Odstranění fotek a videí z alba

Vyberte všechny fotky či videa, které chcete smazat a potvrďte akci.

Název

Návrat do MŠ po karanténě

Popis

Ihned jak nám skončila karanténa, tak jsme opět nabědly do plného provozu MŠ, se vším co k němu patří a to i zábava, která nás každý den ve školce čeká.
Doháněli jsme téma Halloween a Dušičky, o které jsme kvůli Covidu přišly a děti se na něj velmi těšily.
Ze začátku týdne jsme s dětmi malovaly obrázky do soutěže Vzduch pro život , do které jsme odeslaly na poslední chvíli 4 obrázky.
Otevřely jsme několik center ve třídě, zasadily na zahradě česnek a z důvodu rozpadajících se prvků zahrady jsme ukončily na ni i letošní sezónu.
S rodiči jsme vydlabaly dýni a těšili se na pátek na Halloweensko-dušičkový den. :-)

Období

listopad 2020

Statistiky

  • 30 fotek
  • - zobrazení
  • 0 se líbí

Kategorie a štítky

Nastavení

Veřejné album

Vidí všichni lidé.

Přístupné pouze pro 18+

Vidí pouze lidé, kteří potvrdí svou plnoletost pro zobrazení obsahu 18+.

Skryté album

Vidí pouze lidé, kteří znají přesnou adresu alba.

Zakódované album

Vidí pouze lidé, kteří zadají kód, který nastavíte.

Nahlásit album
Reklama

Další alba autora

Podobná alba

Pokračujte v prohlížení

Jestli se vám album líbí...

Přihlásit se na Rajče Prohlédnout
znovu

Také album můžete sdílet

Spustit prezentaci Zastavit
TIP Změny uložíte také pokračováním na další fotku či video a zrušíte je klávesou ESC.
Přidejte do popisu štítky (např. #svatba #cestování) a fotkuvideo tak objeví více lidí.
Návrat do MŠ po karanténě
Komentáře Přidat